Nedílnou součástí výuky na naší škole jsou projekty.  Řada z těchto projektů je financována z EU, státního rozpočtu, případně ze soukromých zdrojů. Z těchto důvodů je nutná propagace i po jejich skončení.