Název projektu:

Recyklohraní

Partneři projektu:

      

     ASEKOL            EKO-KOM          EKOLAMP            EKOBAT

Recyklohraní je  dlouhodobý projekt, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozaříze ní spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

Naše škola zapojením v projektu získává za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za které si může následně vybrat zajímavé odměny z internetového katalogu školních pomůcek, sportovního náčiní, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavných parků. Další body pak získává za účast v soutěžích či plněním rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů. Více na www.recyklohrani.cz.