Nedílnou součástí výuky na naší škole jsou projekty. Školní projekty vytvořené učiteli jsou zahrnuty ve ŠVP. Škola se ale také zapojuje do projektů a aktivit jiných organizací. Řada z těchto projektů je financována z EU, státního rozpočtu, případně ze soukromých zdrojů. Při výběru projektů a dalších aktivit vycházíme z priorit naší školy.