Název projektu: Plavání žáků ZŠ Třinec

Rozvojový program MŠMT Podpora výuky plavání v základních školách

Nositelem projektu je Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace. Cílem projektu je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základní školy prostřednictvím dotace, která je určena na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby.