Projekt Modernizace škol a školských zařízení v rámci výzvy č. 86

Dotační program Integrovaný regionální operační program

Cílem projektu je rekonstrukce a nové vybavení školních dílen a učebny šití.

Celková dotace: 2 069 377 Kč

Období realizace: 1. 11. 2020 – 31. 10. 2021