Název školy:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace

                                       

Adresa školy:

Jablunkovská 241, 739 61 Třinec

 

 

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace je škola zřízena podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a poskytuje:

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • mateřská škola,
  • mateřská škola při zdravotnickém zařízení,
  • přípravný stupeň základní školy speciální,

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • základní škola,
  • základní škola speciální,

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • praktická škola dvouletá,
  • praktická škola jednoletá.

Součástí školy je:

  • školní družina,
  • školní jídelna – výdejna.

Odloučená pracoviště:

739 61 Třinec, ul. Máchova 1134

 

739 61 Třinec, ul. Kaštanová 268

Ve škole se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami z regionu Třinecka, Jablunkovska a Těšínska. Škola nabízí péči speciálních pedagogů, asistentů pedagoga, školního psychologa a dalších odborníků.

Hlavní budova školy se nachází na okraji města Třinec – Lyžbice, na ulici Jablunkovská 241. Má dobrou dopravní dostupnost pro děti z Třince i z ostatních spádových oblastí. Přímo u školy se nacházejí autobusové zastávky a v bezprostřední blízkosti školy se nachází i vlaková zastávka.

Na budovu školy navazuje ekologická zahrada s pískovištěm a altánem, dále sportovní hřiště s umělým povrchem, dopravní hřiště a koutek s hracími prvky, které slouží dětem k odpočinku, relaxaci, pohybovým a dalším aktivitám.

U hlavního vchodu se nachází venkovní výtah. Vnitřní část školní budovy je vybavena mobilní schodišťovou plošinou. Kromě kmenových tříd škola disponuje i odbornými učebnami: relaxační místnost – Snoezelen, herna – pro výuku zdravotní tělesné výchovy, počítačová učebna včetně mobilní počítačové učebny, dále dílna I. (tkalcovská dílna, učebna šití, keramická dílna), dílna II. (kovodílna, dřevodílna), malá tělocvična s interaktivním kobercem, žákovská knihovna s relaxačním koutem a místnost pro zájmovou činnost školní družiny. Každá třída je vybavena dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. V celé budově je WiFi internetové připojení.