Projekt CESTA, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Nositelem projektu je Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace. Naše škola je partnerem v projektu. Zapojení pedagogové absolvují pod vedením odborníků cestu od osobnostně sociálního rozvoje přes zvyšování svých profesních dovedností pro poskytování kolegiální podpory v tématech individualizace vzdělávání či vybraných gramotností. Reflektující učitelé získají kompetence pro realizaci interního mentoringu a lektorské činnosti. Více o projektu a jeho realizaci se můžete dozvědět zde.