Výzva k podání nabídky na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro stavbu „Modernizace podlah v učebnách školních dílen, technické zhodnocení budovy“.

Výzva k podání nabídek

Návrh smlouvy