Vážení rodiče, milí žáci,

informuji Vás, že na základě Usnesení vlády ČR č. 315 ze dne 26. března 2021 se prodlužuje zákaz osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků v základní škole a střední škole do 11. dubna 2021. Mateřská škola při zdravotnickém zařízení zůstává v provozu.

Distanční výuka probíhá přes žákovský účet Google (Email, Meet, Testy aj.), popř. vyzvedáváním úkolů na sekretariátě školy. Po domluvě s třídním učitelem je umožněna i individuální konzultace.

Informace k ošetřovnému naleznete zde.

 

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy